Werkterrein Arnold Schönberglaan

Date : 27/08/2018

Het werkterrein aan de Arnold Schönberglaan is nodig voor de verbouwing van station Amsterdam Zuid. Op het terrein worden spoordekken gebouwd waarover straks de treinen en metro’s rijden. Deze spoordekken zijn tevens het dak van de nieuwe Brittenpassage, de toekomstige tweede toegang van station Amsterdam Zuid. Na afronding van deze werkzaamheden wordt het terrein gebruikt voor de bouw van de tunnel die de A10 Zuid ondergronds brengt in Zuidas. Het werkterrein blijft naar verwachting tot 2024 in gebruik.

Werkzaamheden
Het terrein is onlangs omheind met tijdelijk hekwerk, dit wordt op een later moment vervangen door een verfraaide bouwschutting. Volgende week wordt gestart met het uitbaggeren en dempen van het water. Als dit gereed is wordt de ondergrond van het terrein afgewerkt met een verharde puinlaag. Hiervoor is ruim 10000 kubieke meter zand en puin nodig. Dit wordt aangevoerd door zandwagens die aan- en afrijden via: Beethovenstraat, Spoorslagsloot en Gustav Mahlerplein. Per uur rijden circa zeven vrachtwagen aan en af. Om de veiligheid van passanten te bewaken worden de wagens bij het kruisen van het Gustav Mahlerplein begeleid door verkeersregelaars.

Werkdagen en werktijden
De aan- en afvoer van zand, puin, slib, materiaal en materieel vindt plaats van 6 augustus tot en met 2 september op doordeweekse dagen tussen 06.00 en 23.00 uur. Gedurende drie spitsmomenten wordt er geen zand aangevoerd, het gaat om de volgende tijdstippen: 07.00 – 09.00 uur, 12.00 – 13.00 uur en 16.00 – 19.00 uur.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
De werkzaamheden veroorzaken naar verwachting geringe geluidshinder. Zo kan het sluiten van de klep van de zandwagens hoorbaar zijn. De kleppen worden van rubbers voorzien om het geluid tot een minimum te reduceren.Om het werkterrein te verlaten moeten de zandwagens op het terrein enkele meters achteruitrijden om te kunnen draaien. Tijdens het achteruitrijden treedt het achteruitrijalarm in werking, deze piepjes kunnen hoorbaar zijn. Bij het kruisen van het Gustav Mahlerplein worden passanten verzocht even stil te blijven staan, dit oponthoud duurt enkele seconden. Op de transportroute op het Gustav Mahlerplein plaatsen we mogelijk rijplaten die gedurende deze werkzaamheden blijven liggen.Tijdens de aanvoer van het zand kan mogelijk zand terechtkomen op straat, dit wordt regelmatig weggeveegd.

Bereikbaarheid
Om ruimte te maken voor het werkterrein, voetgangers en laad- en losverkeer zijn de fietsparkeerplekken in de Arnold Schönberglaan komen te vervallen. Fietsers worden verwezen naar de fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein. De Arnold Schönberglaan blijft gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor al het verkeer.

Hoe verder?
Na het dempen van het water en afwerken van de ondergrond wordt het terrein verder ingericht. Zo worden onder andere funderingspalen aangebracht voor het bouwen van de spoordekken. Ook wordt gestart met de aanleg van de bouwweg. We houden u op de hoogte van deze werkzaamheden.

Meer informatie?
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neemt dan gerust contact met ons op. We zijn 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0800 5065 en per mail via contact@zuidas.nl. Volg ook de website, Facebook en Twitter voor het meest actuele nieuws over de bouwwerkzaamheden in Zuidas: www.zuidas.nl, facebook.com/zuidas en twitter.com/zuidasamsterdam.