Provast

In onze urbane gebieden is ruimte een schaars goed. Daarom zal steeds vaker sprake zijn van transformatie van verouderd vastgoed. Of vraagt de stad om de realisatie van geheel nieuwe, hybride gebouwconcepten. Vernieuwende concepten weerspiegelen de ambitie van Provast: met passie, vakmanschap en ondernemerschap toekomstgerichte gebouwen ontwikkelen.

Twee verouderde kantoorkolossen aan de noordkant van de Amsterdam Zuidas vinden een nieuwe toekomst. Voor eigenaar Commerz Real herontwikkelt Provast één toren tot high-end hotel. Het naastgelegen pand behoudt zijn kantoorfunctie. De toren wordt opnieuw opgetrokken en uitgebreid. Vanwege de aanleg van het ZuidasDok krijgt het totale complex een nieuwe parkeergarage.

Provast zorgt niet alleen voor modernisering en verduurzaming van de voormalige kantoren van AkzoNobel en Stibbe. In dit deel van de Zuidas is het belangrijk een meer menselijke maat te vinden. Een skybar en een paviljoen met een toprestaurant leveren een bijdrage aan een meer gevarieerde leefomgeving. Onaantrekkelijke (semi-) openbare ruimte wordt getransformeerd tot een groene corporate garden.

Prinses Beatrixlaan 5 | 2500 BJ Den Haag | Telefoon: +31(0)70 3081030 | info@provast.nl | www.provast.nl