OVG Real Estate

OVG is het grootste Real Estate Technology bedrijf in Nederland, met sterke wortels in Duitsland en zojuist gestart in de Verenigde Staten. Zij ontwikkelen intelligente, high-tech kantoorgebouwen, altijd met een duurzaam karakter. Hun missie is om gezondere werk-, leef- en leeromgevingen te creëren door de toepassing van slimme technologie. Vanuit deze visie verleggen zij telkens weer opnieuw de grenzen en blijven zij continu innoveren.

Gustav Mahlerlaan 2970 | 1081 LA Amsterdam | Telefoon: +31(0)88 1701000 | info@ovg.nl | www.ovgrealestate.nl