Openbare Bibliotheek

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). De OBA wil bovendien de plek van de stad zijn om elkaar te ontmoeten, niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken. Dit realiseren we in samenwerking met Amsterdamse initiatieven en organisaties. Door onze fysieke en digitale ruimtes met hen te delen, wordt in alle buurten van de stad een veilige, aantrekkelijke, kennisrijke publieke omgeving gecreëerd. Van, voor en door de bewoners.

 Laan der Hesperiden 18 | 1076 DN Amsterdam |Telefoon: +31(0)20 6769220 | olympischkwartier@oba.nl | www.oba.nl