Nederlandse Vereniging van Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen voor de ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. De NVB is de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij en draagt bij aan een vitale, duurzame sector. Zij biedt daarnaast een platform voor advies, kennis en informatie-uitwisseling gericht op thema’s van de toekomst van de bankensector.

Gustav Mahlerplein 29-35 | 1082 MS Amsterdam | Telefoon: +31(0)20 5502888 | www.nvb.nl