NACH

De nieuwe huisvesting voor de rechtbank wordt zichtbaar, herkenbaar en gezagwekkend. Een huisvesting die door een grote gebruikswaarde en belevingswaarde helpt bij het optimaal en professioneel functioneren van de rechtspraak, bij het bevestigen van de rechtsorde voor het publiek en bij het verstevigen van de positie van het gerechtsgebouw als het hart van de juridische wereld. Een huisvesting met toekomstwaarde die nog decennia actueel, functioneel en representatief blijft.

Het programma voor de nieuwe rechtbank behelst circa 47.250 m2 voor kantoren, zittingszalen, verhoorkamers en gehechtengebied, exclusief parkeren. Het nieuwe gebouw is 10 lagen hoog. Dagelijks werken er 1.000 rechtbankmedewerkers en 200 medewerkers van ketenpartners in het gebouw.

De nieuwe rechtbank wordt in 2020 in gebruik genomen.

Fred Roeskestraat 71e | 1076 EC Amsterdam | Telefoon: +31 (0)6 15570046 | nach_dbmo@heijmans.nlwww.denieuwerechtbank.amsterdam