Green Business Club Zuidas

De Green Business Club (GBC) is een lokale impactorganisatie die samen met lokale partijen, partners genoemd, werkt aan het verduurzamen van steden en gebieden in Nederland. GBC richt zich op projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van gebieden in Nederland en van gebouwen die hierin gevestigd zijn. GBC richt zich op ‘groene’ projecten en op projecten met een sociaal-maatschappelijke waarde.

De Boelelaan 1105 | 1081 HV Amsterdam | zuidas@greenbusinessclub.nl | greenbusinessclub.nl/zuidas