9292.nl

9292 is de reisinformatie-autoriteit in Nederland; de verbindende schakel tussen OV-reizigers, OV-bedrijven en verantwoordelijke overheden. Zo vervullen zij een belangrijke maatschappelijke functie. Zij staan voor toegankelijk, pro-actief, betrokken en verbindend. Alles wat ze ondernemen, toetsen zij aan deze waarden.

Telefoon: +31(0)900 9292 | www.9292.nl


Plan mijn reis