Fundering extra stationspassage staat, ondanks storm

Date : 12/06/2019

Het werd spannend, zaterdag 8 juni. Voor de Brittenpassage, de extra reizigersonderdoorgang voor station Amsterdam Zuid, moesten er twee enorme staalconstructies op hun plek gehesen worden. Maar een heuse storm dreigde roet in het eten te gooien. Het liep goed af.

Tijdens de Pinksterdagen werd er voor het vijfde achtereenvolgende weekend aan de Brittenpassage gewerkt, een extra reizigersonderdoorgang voor het in de toekomst vernieuwde station Amsterdam Zuid. Vrijdagavond al, eerder dan in de voorafgaande weekenden, werd ook het treinverkeer stilgelegd. Om 22.39 uur waren zowel de buitenring van de A10 Zuid als de treinsporen afgesloten. Dat was spannend, mede omdat in het Olympisch Stadion een concert plaatsvond van De Jeugd Van Tegenwoordig. Dat duurde tot 23.00 uur. Op het station werden bezoekers opgevangen en verwezen naar de metro. Op de weg was het druk door concertgangers die naar huis wilden, tezamen met ander verkeer dat over de Amstelveenseweg de stad uit wilde.

Te veel wind
Zaterdag zag het er beroerd uit. De voorbereiding van het werk startte te langzaam. De omstandigheden waaronder de circa 400 werkers aan de slag moesten waren vervolgens slecht. Eerst werden de laatste funderingspalen gereedgemaakt door er wapening in aan te brengen, ze af te branden op de juiste hoogte en vol te storten met beton. Daarna begon het precisiewerk: het op hun plekken hijsen van twee grote staalconstructies (wapeningskorven), bovenop de funderingspalen. Aanvankelijk leken de bouwers geluk te hebben met de windrichting en met de hoge gebouwen in Zuidas, die de wind op de bouwplaats enigszins tegenhielden. Maar op het moment zelf bleek inhijsen niet verantwoord. Doel was de kleinere constructie om 12.40 uur en de grote om 15.10 uur in te hijsen. Dat is nauwkeurig werk, omdat de constructies exact over de funderingspalen moesten komen te liggen. De grootste over maar liefst 40 funderingspalen. Bij de eerste poging moesten het werk worden gestaakt vanwege de wind.

Vertraging inlopen
Gelukkig luwde de wind aan het begin van de avond en kon het inhijsen rond 20.00 uur ’s avonds hervat worden. Wel hadden de bouwers daarmee een fikse vertraging in de planning opgelopen. In de nacht van zaterdag op zondag werd er daarom keihard doorgewerkt. Rond de staalconstructie werd bekisting aangebracht, waarna het landhoofd op zondag volgestort kon worden met 150 kuub beton voor de grote en 80 kuub beton voor de ‘kleinere’ constructie. Daarmee is het fundament gereed waarop het eerste dakdeel van de nieuwe Brittenpassage komt.

Opnieuw asfalteren
Uiteindelijk werd er nog heel wat verloren tijd ingehaald. Het spoor werd maandagochtend om 07.47 uur in gebruik gesteld en om 08.00 uur reed de eerste trein weer. De maandag was verder nodig voor het vervangen van asfalt. De weg was na vier weekenden openbreken en weer herstellen nogal een ‘lappendeken’ geworden. De rijbanen zijn opnieuw geasfalteerd. Ook is er gewerkt aan herstel van de bermen van de A10, aan het aanleggen van riolering en het aanpassen van de geleiderail op de weg.

Hoe verder
Het afgelopen Pinksterweekend zou volgens de planning het eerste dakdeel voor de Brittenpassage op zijn plek geschoven worden. Dat is niet gelukt, doordat tijdens de weekenden een te grote achterstand is ontstaan bij het aanbrengen van de fundering. De gemeente en Zuidplus zijn nog met ProRail, NS en Rijkswaterstaat in overleg over een nieuw weekend waarop ze het dakdeel alsnog kunnen inschuiven. Het afsluiten van de weg en het buitendienststellen van de trein vereisen de nodige voorbereiding. We houden u op de hoogte.

Meer informatie: Zuidas.nl.