Symposium: it’s all electric @ Green Business Club

Dinsdag 4 december

Symposium: it’s all electric @ Green Business Club

Zakelijke vlooteigenaren zijn de aanjagers van de transitie naar zero emissie mobiliteit in Nederland. De voorzichtige introductie van elektrische auto’s (EV) heeft nu opschaling nodig om de transitie te laten doorzetten. Om als Nederland koploper te blijven moeten we allemaal een bijdrage leveren; het rijk, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

In één dag wordt je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en krijg je recente voorbeelden uit de praktijk. Meer informatie: greenbusinessclub.nl.