Programmaraad Green Business Club Zuidas

Twee maal per jaar komen Green Business Club Zuidas participanten bijeen om de lopende projecten te bespreken en samen plannen te maken voor de komende tijd. Van elke participant zijn een of meerder vertegenwoordigers aanwezig.