Free Lunchtime Meditation

Het zakelijk leven vraagt veel van je: toenemende werkdruk, wisselende werktempo’s en een divers takenpakket. Hoe blijf je in balans? Neem even rust: train je geest, train je aandacht met Mindfulbizz! Neem deel aan onze gratis sessies! [English information below]

Wanneer : Elke maandag / vrijdag
Tijd : 12:30-13:00
Locatie : Clubsportive, Gustav Mahlerlaan 24 (Clubsportive abonnement niet verplicht, aanmelden bij de receptie)
Taal : Nederlands / Engels
Kleding : Werkoutfit

Wil je deelnemen? Klik hier voor meer informatie.


Businesslife is demanding: increasing work loads, change of pace and diversity of tasks. How to stay centered? Press Pause: train the mind, train your attention with Mindfulbizz! Come join our free sessions!

When : Every Monday / Friday
Time : 12:30-13:00
Location : Clubsportive, Gustav Mahlerlaan 24 (Clubsportive membership not mandatory, sign-up at reception)
Language : Dutch / English
Clothes : Business attire

Want to join? Click here for more information.