Drie winnende plannen voor een groenere Zuidas bekend

Date : 09/09/2019

Bewoners en betrokkenen hebben plannen ingediend voor een groenere Zuidas. Tussen 9 juli en 23 augustus kon er op de plannen worden gestemd. De drie winnende plannen met de meeste stemmen zijn: groen rondom Amsterdam UMC, een groene wandelroute en het plaatsen van vijf insectenhotels. Ruim 800 mensen brachten hun stem uit. Door deze plannen wordt Zuidas groener en bewoners en betrokkenen kunnen op deze manier zelf bedenken en bepalen hoe hun buurt of werkomgeving vergroend kan worden.

Ruim 800 mensen hebben hun stem uitgebracht op 7 verschillende plannen van bewoners en betrokkenen. Er is €100.000 beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. Het plan met de meeste stemmen is ‘groen rondom Amsterdam UMC’. Door meer planten, struiken en bomen te planten wordt de omgeving groener en aantrekkelijker. Ook wordt de stad regenbestendiger en koeler. Hier hebben studenten, bewoners, werknemers en patiënten plezier van. Het tweede plan is een bewegwijzering van de bestaande groene wandelroute door Zuidas zodat meer mensen deze route leren kennen. Dit idee past goed in een gezonde stad waar inwoners bewegen in een groene omgeving. Tot slot is gekozen voor het plaatsen van vijf insectenhotels op diverse plaatsen in Zuidas. Insecten zijn goed voor de biodiversiteit. Alle plannen zijn te vinden op www.maakhetgroen.amsterdam.nl.

Hinke Helder, winnaar ‘groen rondom Amsterdam UMC’: ‘Fantastisch! Ontzettend leuk dat er zoveel mensen voor het idee gestemd hebben. Fijn voor de patiënten en medewerkers van het Amsterdam UMC dat de omgeving groener zal worden. Ik hoop dat dit de aanzet zal zijn om van heel de Zuidas een groene wijk te maken!’

Uitvoering van de plannen
De drie winnende plannen worden uitgewerkt tot een schetsontwerp. Dit gebeurt op een interactieve manier samen met de initiatiefnemers en het projectteam van Zuidas. Het definitieve ontwerp maakt Zuidas, waarbij we direct belanghebbenden betrekken. De gemeente selecteert de aannemer die de gekozen plannen uitvoert. Waar mogelijk kunnen de initiatiefnemers en belangstellenden ook bij de uitvoering helpen.

Vergroening Zuidas
Vergroening van Zuidas is een prioriteit. Er wonen straks 10.000 mensen in Zuidas en ook voor bezoekers en werkenden is een groenere omgeving van belang. Gemeente Amsterdam Zuidas heeft ervoor gekozen om bewoners en betrokkenen zelf plannen te laten indienen waarna iedereen een stem kon uitbrengen. Bewoners weten zelf het beste wat goed is voor hun leefomgeving.  Na een evaluatie van deze aanpak zal ook tussen de tweede helft van 2020 en 2023 weer €100.000 beschikbaar zijn voor de vergroening  van Zuidas.