Membership

Hello Zuidas biedt haar members een kanaal voor communicatie en inspraak over de kwaliteit van de openbare ruimte en de duurzame ontwik­keling van Zuidas. Naast duurzaamheid en wonen zijn veiligheid, bereikbaarheid en levendigheid de pijlers waarop onze organisatie zich richt. Jaarlijks brengt Hello Zuidas de beslissingsbevoegden van haar memberorganisaties verschillende keren bijeen en staat samen met hen en samenwerkingspartners als de Gemeente Amsterdam, Vervoersregio en het Ministerie van I&W aan de wieg van concrete maatregelen die de hoge kwaliteitsnormen voor Zuidas waar­borgen.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over Hello Zuidas klik dan hier.

In een persoonlijk gesprek lichten we u graag de voorwaarden van een membership toe. Om u direct in te schrijven als member van Hello Zuidas klik hier.